Kontakt

Valberedning

Mansour Kazemi, sammankallande
Oskar Bergström
Therese Nguyen

Kontakta valberedningen via mail:
valberedning@hagtornsgarden.info